Bra och ha

www.hakand.se


Allt som har med ventilation att göra! (OBS! Denna sida är under uppbyggnad!)

Sidfot

Bra och ha


Här kan du hitta bra länkar till material, fakta och lagar/förordningar som man måste följa rörande ventilation. Bl a Boverkets BBR (Boverkets ByggRegler).

Boverket's hemsida

Allt som rör vårt boende, byggande, reparationer och underhåll.
Radoninformation från Boverket. Mycket information och hänvisningar till andra informationskällor på nätet.

Svensk Ventilation

Branschorganisation Ventilation.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Information om Radon från Strålsäkerhetsmyndigheten.
Mis Historik

Gamla FAREX produkter bl a

Halton History 1972-2002

Halton produkter injustering 1972-2002